I. Intocmirea documentatiei specifice privind apararea impotriva incendiilor:
1. Identificarea şi evaluarea riscului de incendiu

- art. 19 lit. b din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: „Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale: să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor”

- art. 18 lit. d din Normele generale de apărare împotriva incendiilor – aprobate prin ordinul Ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/28 Februarie 2007: „Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituţiilor trebuie să cuprindă cel puţin: documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.”

- art. 2 (1), lit. c. din Ordinul M.I.R.A. nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu: „Metodologia se aplică la asigurarea, de către administratorii operatorilor economici şi conducătorii de instituţii, a identificării şi evaluării riscurilor de incendiu din unităţile proprii, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor”


2. Activitati pentru realizarea lucrarilor mai sus mentionate

- verificarea documentaţiei tehnice pusă la dispoziţie de către beneficiar
- analiză date prezentate de beneficiar, echipamente montate, cantităţi de materiale, instalaţii, etc.
- verificare de conformitate efectuată în teren privind stadiul respectării normelor de securitate la incendiu.
II. Intocmirea actelor de autoritate specifice activitatii de Aparare Impotriva incendiilor


- Dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor
- Dispoziţia privind instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă
- Dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului
- Dispoziţia privind organizarea instruirii personalului
- Dispoziţia privind masuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase, precum şi in sezonul rece.


BAZA LEGALĂ

1. art. 19 lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: „Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale: sa stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de cate ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate


III. Instituirea personalului privind respectarea normelor de securitate la incendiu si moldul de interventie in caz de incendiuBAZA LEGALĂ

- art. 23, art. 25 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor – aprobate prin ordinul Ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/28 Februarie 2007
- O.M.A.I. nr.712/2005 – instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
- O.M.A.I. nr. 786/2005 – instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenta pentru modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.Dacă sunteți interesat de servicii oferite pentru - Situații de Urgență, ne puteți contacta prin:

  Telefon: 0721 351 315  WhatsApp: 0721 351 315  Email: clienti@ssmgrup.roTermeni și Condiții G.D.P.R. Despre cookies

©2021 SSM GRUP - servicii securitatea muncii
Realizare website NETVision System