Medicina muncii – ssmgrup.ro

Medicina muncii


Activitati


 • supravegherea sănătaţii salariaţilor în relaţie cu condiţiile de muncă, tratamente, consulturi curente, direcţionare către alte consulturi de specialitate
 • întocmire şi reactualizare anuală a dosarelor medicale pentru toţi angajaţii
 • stabilirea aptitudinii în muncă şi eliberarea anuală a fişei de aptitudine în muncă
 • participare la evaluarea riscului profesional specific locului de muncă
 • avizarea concediilor medicale şi raportarea lor către D.S.P, conform metodologiei
 • vizarea fişelor de protecţia muncii privind vizita medicală de medicina muncii
 • dispensarizarea gravidelor conform metodologiei curente
 • consultanţă în probleme de reabilitare şi reangajare a unor categorii de personal
 • consilierea în probleme specifice grupurilor vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenţi, vârstnici, persoane cu disabilităţi
 • informarea şi educaţia angajaţilor în probleme de sănătate în muncă
 • activitate de teren

Observatii


 • Serviciul de medicina muncii organizat la nivel de instituţie nu are nici o legătură cu reţeaua medicului de familie
 • Controalele medicale anuale, obligatorii, de medicina muncii se adresează tuturor salariaţilor, indiferent de tipul de contract de muncă, periodicitatea examinării fiind stabilită prin actele normative în vigoare (anual sau mai frecvent pentru anumite categorii de meserii/profesii).
 • Conform legislaţiei în vigoare, prezentarea la controalele de medicina muncii este obligatorie, neprezentarea la medic atrăgând răspunderea individuală a salariaţilor şi a şefilor ierarhici a acestora, conform legislaţiei muncii.
 • Investigaţiile medicale sunt prevăzute de lege în funcţie de expunerea profesională, individuală, putând fi recomandate numai de medicul de medicina muncii cu informarea angajatorului.
 • Controlul medical se efectueaza numai prin prezentarea anuală a salariaţilor la cabinetul propriu de medicina muncii
 • Alt personal medical/colaborator nu poate fi implicat în organizarea vizitei medicale a salariaţilor decât cu înştiinţarea cabinetului propriu de medicina muncii