Despre noi – ssmgrup.ro

Despre noi

Societatea noastra functioneaza in baza urmatoarelor legi


Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/10/2006, potrivit careia organizarea activitatilor de prevenire si protectie se realizeaza prin contractarea de servicii externe.

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006, cu modificarile aduse prin Rectificarea privind Legea nr. 307/2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 18/09/2006

Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007Asiguram servicii de calitate in domeniile:

  • Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM)

  • Medicina muncii – prin cabinetele medicale proprii

  • Apararii impotriva incendiilor (PSI)

  • Autorizari ISCIR

  • Verificari PRAM