Stagiu instruire stivuitorist

Durata: 8 ore

Acte necesare pentru inscriere: copie, B.I/C.I(original, copie), talon stivuitorist (copie),adeverinta medicala – apt pentru prestarea activitatii de stivuitorist/fisa de aptitudine de la medicina muncii cu mentiunea “apt pentru meseria de stivuitorist”

Continut inexistent